Хостинг от HOST PROM - это надежное место для Ваших проектов !

 


Міністерство освіти України

Київський державний торгівельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

Дипломна робота

 

           

на тему:

“Споживче кредитування таперспективи його розвитку в Україні”

 

( на матеріалах Ощадного банку України )

 

 

 

 

Студента V курсу,

ФБС, денної форми

навчання, спеціальності                                      Кошки М.М.

7.050105                                                                      

             

 

Науковий керівник:

к.е.н. доц.                                                             Циганов С.А.

 

Науковий консультант:

ст.викл.                                                               Кустова Н.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 1999

 

Реферат

  Студент Кошка Микола Миколайович виконав  дипломну  роботу по  спеціальності  №7.050105 (банківська справа) на тему «Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні»

        В роботі  розглянуті  сутність, класифікація, характеристика  та  порядок  здійснення  основних  видів споживчого кредитування (кредит на нагальні потреби, кредит на споживчі цілі, кредит на капітальні затрати), наведено  відомості  про сучасний  етап розвитку  споживчого кредитування, надання  кредитів клієнтам, розглянуті схеми іпотечного кредитування.

Проаналізовано  динаміку  та  структуру в розрізі строків кредитування та регіональних управлінь, проведено оцінку  тенденцій  змін  розміщення  коштів  банку, проведено порівняльний аналіз рейтингового методу оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, що використовується при оцінці кредитоспроможності в Ощадбанку України, з методиками, якими користуються провідні світові банки при проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, серед них провідні французькі та німецькі банки.

Розрахунки  проведено на  основі даних Державного спеціалізованого  ощадного банку України.

     На  основі  проведеного  аналізу  розробленні  рекомендації  щодо  удосконалення  роботи  банку з іпотечного кредитування, запропоновані нові схеми житлового кредитування.

  

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:

Споживчий кредит, кредитоспроможність, іпотека, довгостроковий кредит, кредитний процес, короткостроковий кредит, система кредитного скорингу, ціна кредиту, застава, ломбардний кредит, кредитна картка.

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студента 1 групи V курсу Факультета Банківської справи

Київського державного торгівельно-економічного університету

Кошки Миколи Миколайовича

на тему:

“Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні ”

 

 

Зважаючи на те, що на поточний момент нормативна та методологічна база щодо кредитування населення України є недосконалою та потребує значних зусиль щодо її подальшого удосконалення як з боку держави в частині нормативного регулювання кредитних операцій, так і з боку комерційних банків в частині розробки методик кредитування, покращання якості обслуговування клієнтів та створення нових банківських продуктів для населення дослідження споживчого кредитування населення та перспектив його розвитку в Україні, на наш погляд, є дуже актуальним.

            В представленій дипломній роботі висвітлені основні напрямки та методи споживчого кредитування населення, що існують на даний момент у практиці роботи Ощадного банку України та проведено порівняльний аналіз методик кредитування населення, що застосовуються у практиці роботи Ощадбанку, інших вітчизняних та іноземних банків, а також детально висвітлено процес кредитування фізичних осіб на всіх етапах його проведення, починаючи з розробки стратегії кредитування і закінчуючи контролем за погашенням кредиту, включаючи роботу з проблемними кредитами..

            В роботі розглянуто такі специфічні форми аналізу кредитоспроможності позичальника-фізичної особи, як використання методу кредитного скорингу, який є досить новим для вітчизняної банківської системи, особливо при роботі з фізичними особами, докладно проаналізовано досвід провідних європейських банків в цьому напрямку.

            Позитивним, на наш погляд, є також те, що автором  опрацьовано нові схеми житлового кредитування, які використовуються, як за кордоном, так і ті, що використовуються банками СНГ. В роботі наведено ряд процедур, реалізація яких сприятиме розвитку житлового кредитування в Україні.

Разом з цим, на нашу думку, автору в дипломній роботі доцільно було б приділити більше уваги питанням створення нових кредитних послуг для населення.

 

В цілому робота носить науковий характер і заслуговує високої оцінки.

          Враховуючи складність теми та високий рівень і якість її опрацювання, вважаю за необхідне рекомендувати роботу Кошки М.М. “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні” до захисту та з врахуванням результатів захисту оцінити за найвищим балом.

 

 

Рецензент

Заступник директора департаменту

кредитно-інвестиційної діяльностіСтраниц (49):  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...last>>

 


Быстрый хостинг
Быстрый хостинг - Скорость современного online бизнеса

 

Яндекс.Метрика

Load MainLink_Second mode.Simple v3.0:
Select now URL.REQUEST_URI: webknow.ru%2Fbankovskoe_00058.html
Char set: data_second: Try get by Socet: webknow.ru%2Fbankovskoe_00058.html&d=1
					  

Google

На главную Авиация и космонавтика Административное право
Арбитражный процесс Архитектура Астрология
Астрономия Банковское дело Безопасность жизнедеятельности
Биографии Биология Биология и химия
Ботаника и сельское хозяйство Бухгалтерский учет и аудит Валютные отношения
Ветеринария Военная кафедра География
Геодезия Геология Геополитика
Государство и право Гражданское право и процесс Делопроизводство
Деньги и кредит Естествознание Журналистика
Зоология Издательское дело и полиграфия Инвестиции
Иностранный язык Информатика, программирование Исторические личности
История История техники Кибернетика
Коммуникации и связь Косметология Краткое содержание произведений
Криминалистика Криптология Кулинария
Культура и искусство Культурология Литература и русский язык
Литература зарубежная Логика Логистика
Маркетинг Математика Медицина, здоровье
Международное публичное право Частное право Отношения
Менеджмент Металлургия Москвоведение
Музыка Муниципальное право Налоги
Наука и техника Новейшая история Разное
Педагогика Политология Право
Предпринимательство Промышленность Психология
Психология, педагогика Радиоэлектроника Реклама
Религия и мифология Риторика Сексология
Социология Статистика Страхование
Строительство Схемотехника Таможенная система
Теория государства и права Теория организации Теплотехника
Технология Транспорт Трудовое право
Туризм Уголовное право и процесс Управление
Физика Физкультура и спорт Философия
Финансы Химия Хозяйственное право
Цифровые устройства Экологическое право Экология
Экономика Экономико-математическое моделирование Экономическая география
Экономическая теория Этика Юриспруденция
Языковедение Языкознание, филология

design by BINAR Design